Амбулторийн үзлэгийн цаг авах

Та 2019 оны 05-р сарын 23 -ны өдрийн үзлэгийн цагуудаас сонгох боломжтой

Та үзлэг хийлгэх тасаг кабинетээ сонгоно уу

Утас: 70371103