Амбулторын үзлэгийн цаг авах

Та 2020 оны 06-р сарын 04 -ны өдрийн үзлэгийн цагуудаас сонгох боломжтой

Та үзлэг хийлгэх тасаг кабинетээ сонгоно уу

  • 1145

    Үйлчлүүлсэн иргэд

  • 1145

    Үйлчилгээний төрөл

  • 1145

    Зөвлөгөө мэдээлэл

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ мэдээлэл