Амбулторийн үзлэгийн цаг авах

Та 2018 оны 12-р сарын 18 -ны өдрийн үзлэгийн цагуудаас сонгох боломжтой

Та үзлэг хийлгэх тасаг кабинетээ сонгоно уу

Утас: 70371103