Амбулторийн үзлэгийн цаг авах

Та 2019 оны 01-р сарын 24 -ны өдрийн үзлэгийн цагуудаас сонгох боломжтой

Та үзлэг хийлгэх тасаг кабинетээ сонгоно уу

Утас: 70371103