Амбулторийн үзлэгийн цаг авах

Та 2019 оны 10-р сарын 17 -ны өдрийн үзлэгийн цагуудаас сонгох боломжтой

Та үзлэг хийлгэх тасаг кабинетээ сонгоно уу

Утас: 70371103